Rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 10.1.2017

 

1. Rekisterinpitäjä

Porin Sitruunat Oy/Tiitiäinen & Tyllerö

 

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Maija Kuusisto-Länsineva ja Jaana Häyrinen

 

3. Rekisterin nimi

Tiitiäinen & Tyllerö / Porin Sitruunat Oy verkkokaupan asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tiitiäinen & Tyllerö verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa, markkinointitarkoituksiin sekä muihin yrityksen toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- nimi

- postiosoite

- puhelinnumero

- sähköpostiosoite

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Tiitiäinen & Tyllerö verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Sivustolla on käytössä Google Analytics.  Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA - alueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiitiäinen & Tyllerö verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Käyttöjärjestelmä on suojattu suojausohjelmiston avulla ja siihen sisäänkirjautumiseen vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

Poista Google Analytics -seuranta käytöstä napsauttamalla tätä

Klarna Checkout
-kauppiaan tiedot
Powered by Powered by